>

İŞ BAŞVURU FORMU

ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ (Son Bitirdiğiniz Okuldan Başlayınız)

Kurum Adı
Yeri
Bölüm
Başlangıç Yılı
Bitirme Yılı
Derece

YABANCI DİL BİLGİLERİNİZ

Yabancı Dil
Okuma
Yazma
Konuşma
Sınav Adı
Sınav Puanı

İŞ DENEYİMLERİNİZ (Sondan Başlayarak Yazınız)

Kuruluş Adı
Görev Ünvanı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Aylık Gelir
İşten Ayrılma Nedeni

BİLGİSAYAR BİLGİLERİNİZ

Yazılım/Donanım
Seviyesi
Sertifika

Word

Excel

Outlook

Powerpoint

IQ Ship

Diğer

KATILMIŞ OLDUĞUNUZ EĞİTİM VE SEMİNERLER

Eğitim / Seminer Adı
Düzenleyen Kurum
Yılı
Süresi
Adı Soyadı
İş Yeri Adı / Görevi
Telefon Numarası
Bu Formu Doldurmak İçin Geliş Nedeniniz?


İŞ BAŞVURU FORMU EKİ
KVKK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Fortrans Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını,
• Kişisel Verilerin Toplama İsleme Aktarma Saklama Guvenlı Imha Proseduru ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı,
• İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi ve yeri, sosyal güvenlik numarası, görüntüleri, kredi kartı numarası, banka hesap numarası, uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dâhil olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı,
• Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı,
• Hakkımda adli sicil kayıtları dâhil Özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı,
• Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

COPYRIGHT 2022 | FORTRANS