ИЗЧИСЛЕТЕ ЛАДАМЕТРИ

За товари, които не могат да бъдат натоварени един върху друг върху транспортното средство, изчисляването на тонажа се извършва чрез диаметъра (Ldm). Независимо от размерите на товара, той се изчислява с формулата „1 mt височина = 1 Ldm = 1,750 kg“ като мястото, което покрива в дължината на превозното средство. Сравнява се с действителното тегло на товара, което от двете е по-голямо, това тегло се приема за изчисление.

Изчисляване на M³

m³ изчисление при частичен транспорт е както следва: 1 m³ = 333 kg, 1 тон = 3 m³, 1 ldm = 1750 kg. Формула за изчисляване на обема (обем / кг) в автомобилния транспорт; LENGTH x HEIGHT / 1000000 = ('WIDTH' пъти 'LENGTH' пъти 'HEIGHT') / (1000000),

phone ic

Контакт+90 (212) 693 92 72

truck ic

Нашите клоновеИстанбул, Бурса, Румъния