No Nakliye Terimi Anlamı
1 a/a Always afloat (Daima yüzer durumda )
2 a.a.r Against all risks (Tüm risklere karşı)
3 Air consignment note Hava konşimentosu
4 Airport of arival Varış hava limanı
5 Airport of departure Kalkış hava limanı
6 Airway bill Hava konşimentosu
7 Always safely afloat Her zaman yüzer durumda
8 a.m. Ante meridiem (öğleden önce)
9 Amounts Meblağ
10 Approx. Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
11 ARR Arrival (varış saati)
12 B/L Bill of lading (Konşimento)
13 Booking Rezervasyon
14 Breakdown clause (of-of-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
15 Breaking bulk Gemiyi boşaltmaya başlama
16 Brokerage Broker (simsal)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
17 B.S. Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
18 B.S.T. British summer time (ingiliz yaz saati)
19 Bulk Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
20 Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
21 ca. circa (tahminen)
22 (c/d) Cash against documents (Vesaik mükabili)
23 c.a.f. Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
24 cargo Taşıma,yük
25 Carriage Taşıma,Naliye
26 Carrier Taşıyıcı
27 c.o.d. Charges collect (masraflar alıcıya ait)
28 Certificate of origin Menşei şahadatnamesi
29 c.+f Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
30 c.+i Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)
31 Charge Masraf,harç,ücret
32 Chargeable weight ücrete tabi ağırlık
33 CIF mal bedeli olarak teslim
34 c.i.f. malın bedeli,sigorta ve navlun
35 c.i.f.+c cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
36 c.i.f landed Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
37 city terminal service şehir içi teminal servisi
38 c.k.d. completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
39 Claims şikayetler
40 c/o Care of. (vasıtasıyla)
41 c.o.d. Cash on delivery(teslimde ödemeli)
42 Collecting free varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
43 Commodity rates Nakliyede uygulanan ücret tablosu
44 Conditions of contract sözleşme koşulları
45 Consignee Kendine mal gönderilen
46 Consignment Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
47 Consignor Mal gönderme
48 Consolidator IATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
49 Consular ınvoice (C.I) tasdikli fatura
50 c.o.s. Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
51 CPT taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
52 CRF Mal bedeli ve navlun
53 c.t Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
54 Current rates Cari fiyatları
55 Customs broker Gümrük komisyoncusu
56 Costoms clearance Gümrükleme gümrükten çekme
57 custums deklaration Gümrük beyannamesi
58 DAF Sınırda teslim
59 d.d. Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
60 DDP Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
61 DDU Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
62 dead freight Pişmanlık navlusu
63 Delivering carrier Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
64 Delivery service Teslimat servisi
65 Demurrage Demoraj
66 DEP Departure (hareket saati)
67 DES Gemide teslim
68 DEQ Rıhtımda teslim
69 Dispatch money Dispek ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
70 d.i.c. Geminin yük alma kapasitesi
71 d.i.o. Yalnız yüklemede ödenen dispeç ücreti
72 d/p ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
73 Emergency rates Acil durumlarda konferans’a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
74 e.t.a. geminin tahmini varış zamanı
75 E.T.C. Muhtemel iş bitirme süresi
76 Ex ship Gemiden teslim
77 EXW iş yerinden teslim
78 f.a.c. Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
79 f.a.s. Free on aircraft (uçakta teslim)
80 f.o.b. free on board (gemide teslim)
81 Force majeure Mücbir sebep
82 f.o.t. free on truck (klamyonda teslim)
83 f.t. Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
84 Gateway charges Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
85 General cargo rates Karışık yükle ilgili ücret tablosu
86 Goods Emti,mal
87 Handling Yükleme işlemleri
88 I.C.C. ıngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
89 Incoterms Intenational commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
90 In regular turn Muntazam sırayla
91 Landing charges Boşaltma masrafları
92 L/C Letter of credit (Akreditif)
93 Lines terms Düzenli hat koşulları
94 Livraison en cale Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
95 L.S&D charges Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
96 L/T Long ton (Büyük ton1016.047 kg)
97 Main port Ana liman
98 M/R Mate’s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
99 n.o.p. Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
100 Offload Boşaltılmış yük
101 Open rates açık tarife
102 o.w.h. Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
103 pd Paid (ödendi)
104 p.m. post meridiem (öğleden sonra)
105 p.o.d. Teslimde ödemeli
106 Shipment Sevkiyat
107 Subopen Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
108 Surcharge Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
109 Thru B/L Tek konşimento
110 Trace Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
111 u.c. Olağan koşullar
112 w/m Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)